EMPRESA E ADMINISTRACION (GALLEGO)

Descargar EMPRESA E ADMINISTRACION (GALLEGO) en pdf

Comienza la descarga de EMPRESA E ADMINISTRACION (GALLEGO) en EPUB. También disponible en formato PDF. No sabés cómo descargar? Mirá las indicaciones al final de la página. EMPRESA E ADMINISTRACION (GALLEGO) está en español y completo.

Sinopsis de EMPRESA E ADMINISTRACION (GALLEGO)

Este libro desenvolve os contidos do módulo profesional de Empresa e Administración, do Ciclo Formativo de grao medio de Xestión Administrativa, pertencente á familia profesional de Administración e Xestión. Os contidos tratados correspóndense cos establecidos no currículo oficial vixente na Comunidade Autónoma de Galicia, aprobado polo Decreto 191/2010, do 28 de outubro.
Empresa e Administración ofrece información sobre emprendemento e innovación, destacando o valor da innovación na actividade empresarial, e incluíndo a definición legal de persoa emprendedora e as características dos emprendedores. Tamén trata sobre o risco, como elemento asociado ao emprendemento e a innovación; sobre a oportunidade que para as empresas supón a súa internacionalización; e sobre as axudas e ferramentas existentes para emprender e innovar.
Por outro lado, abórdase o concepto de empresa e empresario, coas formas xurídicas que máis frecuentemente se adoptan para o desenvolvemento da actividade empresarial, e mais os trámites que cómpre efectuar para constituír e poñer en marcha a empresa. Tamén se analizan a configuración do sistema tributario español e as principais obrigas fiscais da empresa.
Por último, tras facerse referencia á separación dos poderes do Estado e as fontes do ordenamento xurídico, trátase sobre o réxime xurídico do sector público e a regulación que afecta ao persoal ao seu servizo. Ademais, analízase a actuación da Administración nas súas relacións cos cidadáns, abordando o concepto de acto administrativo e as fases do procedemento, así como as posibilidades de revisión das resolucións administrativas.
Ver más

Características de la descarga:

  • Visitas a este título: 1516
  • Tamaño del archivo: 608KB
  • Descargas totales: 869
  • Extensiones: pdf – epub – otras

Temáticas:

Libros de Texto y Formación

Ciclos formativos de grado medio

Ver otros libros de Educación

Datos necesarios del libro
Cantidad de páginas:
244
Editorial:
S.A. EDICIONES PARANINFO
Idioma:
GALLEGO
Encuadernación:
Tapa blanda
ISBN:
9788428338288
Publicado en:
2016
Editado en:
ES


«EMPRESA E ADMINISTRACION (GALLEGO) pdf»